Yên ngựa, cần số xe Thaco Auman 3 chân C1400 P255 2015 - 2017