Vành đồng hồ xe Thaco Auman 3 chân C2400 P230 2015 - 2017