Táp ly tổng thành xe Thaco Auman 820 8T2 2012 - 2014