Táp ly tổng thành xe Thaco Auman 3 chân C2400 P230 2015 - 2017