Táp ly tổng thành xe Thaco Auman 3 chân C1400 P255 2015 - 2017