Táp lô tổng thành xe Thaco Ollin 900A tải 9T 2016 - 2017