Ốp mang gió xe Hoàng Huy DongFeng B190 2014 - 2017