Ống sóng cổ hút xe Thaco Ollin 345A 3T45 2013 - 2014