Nắp thùng nhiên liệu xe Thaco Ollin 700C 2015 - 2017