Nắp thùng nhiên liệu xe Thaco Ollin 700B 2015 - 2017