Nắp thùng nhiên liệu xe Thaco Ollin 500B 2015 - 2017