Nắp thùng nhiên liệu xe Thaco Ollin 450A 2014 - 2015