Hệ thống cung cấp khí nạp, xả xe Thaco Ollin 700C 2015 - 2017