Gioăng các loại xe Thaco Auman 4 chân C300B 2015 - 2017