Gioăng các loại xe Thaco Auman 3 chân C1400B P255 2015 - 2017