Gioăng các loại xe Thaco Auman 3 chân C1290 2015 - 2017