Công tắc tổng hợp xe Hoàng Huy DongFeng 3 chân 2012 - 2015