Chắn bùn lòng dè xe Hoàng Huy DongFeng 4 chân 2007 - 2016